Layout căn hộ

Tháp B - Căn hộ Officetel từ tầng 3 - 12C

6495
23/03/2017

 

Tháp B văn phòng lưu trú (gọi tắt là Officetel) như đã trình bày ở mục Mặt bằng tầng có 10 căn hộ officetel/ mặt sàn.

Sau đây là Sơ đồ mặt bằng căn hộ của tháp B tầng từ 3 đến 12C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn hộ khác

Tháp B - Căn hộ từ tầng 14-21

Tháp B - Căn hộ từ tầng 14-21

Vị trí tầng:

Loại căn hộ:

Diện tích:
Tháp A - Căn hộ từ tầng 3 - 25

Tháp A - Căn hộ từ tầng 3 - 25

Vị trí tầng:

Loại căn hộ:

Diện tích:
Tháp B - Căn hộ từ tầng 14-21

Tháp B - Căn hộ từ tầng 14-21

Vị trí tầng:

Loại căn hộ:

Diện tích:
mở
Hotline đại lý phân phối độc quyền: Sàn BĐS VUD 0938.316.866; Sàn BĐS EZ 0934.658.168; Mr Linh 0986.661.298 (Phụ trách cho thuê sàn thương mại)