Hình ảnh Thi công

Dữ liệu đang được cập nhật

Album khác

Tiến độ dự án tháng 9 năm 2016
Tiến độ dự án tháng 6 năm 2016
Ảnh thi công
Ảnh thi công (4)
Ảnh thi công (1)
 Ảnh hoàn thành móng và tầng hầm
Ảnh thi công ngày 15-04-2016
Ảnh thi công (2)
Ảnh thi công (3)
Tiến độ dự án tháng 8 năm 2016
Hình ảnh thi công đến ngày 4- 5- 2016
Tiến độ dự án Hong Kong Tower - Tháng 5 năm 2016
Tiến độ dự án tháng 7 năm 2016
mở
Hotline đại lý phân phối độc quyền: Sàn BĐS VUD 0938.316.866; Sàn BĐS EZ 0934.658.168; Mr Linh 0986.661.298 (Phụ trách cho thuê sàn thương mại)